Gå til hovedindhold

Kurser for restauratørnetværket

Læs mere om Kurser for restauratørnetværket i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Restauratørnetværket har udviklet et kursusprogram, som Aarhus Kommune udbyder gratis til netværkets medlemmer.

  Kurserne tager udgangspunkt dels i erfaringer fra tidligere afholdte kurser og dels i at skabe kurser, der afspejler de situationer og udfordringer, der oftest opleves i nattelivet. Formålet er at sikre de bedste forudsætninger for et sikkert og trygt natteliv.

  I løbet af året udbydes efter behov nedenstående kurser:

  • Brandkursus
  • Førstehjælp
  • Red op ad åen
  • Introduktion til nattelivet i Aarhus

  De tre først nævnte kurser er for nøglemedarbejdere hos restauratører og dørmand og baserer sig på, at de skal tage deres viden med ”hjem” og give den videre til deres kolleger. Kurset ”introduktion til nattelivet” henvender sig mere bredt til bartendere og dørmænd.

  Formål: Formålet med kurset er at forebygge brand ved at give deltagerne viden og kompetencer som understøtter, at brandforebyggelse indtænkes i det daglige arbejde. Kurset indeholder også konkret brandbekæmpelse. Kurset består af både teori og praksis.

  Emner for kurset:

  • Kontrol og sikring af flugtveje.
  • Håndtering af brandsituationer gennem undervisning i praktisk forståelse og konkrete redskaber
  • Håndtering af og øvelse i evakuering under svære forhold
  • Relevant og konkret brandbekæmpelse

  Deltagerne klædes på til at undervise egne medarbejdere (træn træneren)

  Målgruppe: Nøglemedarbejdere hos restaurationer og dørmands firmaer.

  Formål: Formålet med kurset er at klæde nøglemedarbejdere godt på til at klare de hyppigst opståede situationer i nattelivet, der kræver førstehjælp. Kurset består af både teori og praksis.

  Emner for kurset:

  • Håndtering af forgiftningsulykker som følge af for meget alkohol og/eller indtagelse af narko. Dette er det hyppigst forekomne man skal yde første hjælp til, hvorfor dette emne prioriteres højt på kurset
  • Hjertelungeredning både med og uden hjertestarter (blandt andet relateret til drukning)
  • Hvornår ringes og hvad siger man når der ringes efter en ambulance
  • Behandling af faldulykker som følge af alkohol- og narkoindtagelse

  Deltagerne klædes på til at undervise egne medarbejdere (træn træneren)

  Målgruppe: Nøglemedarbejdere (ledere, koordinatorer) hos restaurationer og dørmands firmaer.

  Formål: Et praktisk kursus for nøglemedarbejdere ved åen

  Emner for kurset:

  • Hypotermi
  • Farer ved åen, dybde, hastighed og bundforhold
  • Udstyr ved Åen og hvordan det bruges: stiger, redningskranse og bådshager

  Deltagerne klædes på til at undervise egne medarbejdere (træn træneren)

  Målgruppe: Nøglemedarbejdere hos restaurationer og dørmands firmaer.

  Formål: At give en bred introduktion til de udfordringer man som medarbejder kan møde i nattelivet. 

  Emner for kurset:

  • Kort om restauratørnetværket og samarbejdet mellem restauratører, politi og Aarhus Kommune
  • Introduktion til nattelivet med fokus på tryghed. Emner som vold, konflikthåndtering, krænkelser, diskrimination, tyveri, guidning til håndtering af bandemedlemmer, lovgivning og hvad der måtte være af aktuelle emner, vil blive berørt.
  • Hvad kendetegner folk der er på stoffer og hvordan håndteres de?
  • Brandbekæmpelse herunder forebyggelse, daglig kontrol, flugtveje, opmærksomhedspunkter

  Målgruppe: Bartendere og dørmænd

  Sidst opdateret: 22. november 2023