Gå til hovedindhold

Tryg i Aarhus-samarbejdet

Tryg i Aarhus er en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune. Strategien blev vedtaget ved Aarhus Byråd d. 10. maj 2017.

 • Læs op

Indhold

  Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det, uanset om man befinder sig i sit eget hjem eller færdes ude. Både som barn, ung, voksen eller ældre skal man opleve sig som tryg hver dag. For først når vi er trygge, kan vi tage aktivt del i samfundet, udfolde os og passe på hinanden.

  Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om den fælles strategi ”Tryg i Aarhus”. Målet er at øge trygheden for alle borgere uanset alder og bopæl.

  Strategien sætter fokus på det aktive medborgerskab og frivillige engagement. Det betyder, at borgere, foreninger og virksomheder bliver aktivt involveret i arbejdet med at styrke trygheden i Aarhus. Samtidig samarbejder vi med både lokale og nationale aktører med særlig viden og ressourcer.

  Den overordnede målsætning for ”Tryg i Aarhus” lyder:

  "Tryghedsniveauet i Aarhus skal fortsat være på niveau med eller bedre end i de øvrige store byer (København, Odense, Aalborg og Esbjerg)."

  Tryg i Aarhus

  Tryg i Aarhus-strategiens fokusområder:

  Indbrudsforebyggelse og nabohjælp

  • Aarhus Kommune og Østjyllands Politi afholder sammen velbesøgte - både fysisk og digitale - borgermøder om indbrudsforebyggelse og nabohjælp i kommunens lokalområder.
  • Aarhus Kommune og Østjyllands Politi samarbejder med et netværk af tryghedspartnere fra fællesrådene i alle kommunens lokalområder. Formålet er at aktivere og styrke lokale kræfter for at øge trygheden gennem information om blandt andet indbrudsforebyggelse og nabohjælpsordningen.

  Digital tryghed

  • 25% af danskerne er enten temmelig eller meget bekymrede for at blive udsat for IT-kriminalitet i dagligdagen. Det gør IT-kriminalitet til den kriminalitetsform, som danskerne er mest bekymrede for. Derfor afholder vi kampagner og aktiviteter med fokus på at forbedre utrygge borgeres IT-kompetencer.

  Medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder

  • Vores oplevelse af tryghed er stærkt påvirket af, hvilket sociale netværk vi har. Derfor er manglende naboskab og dårlige sociale netværk en del af forklaringen på en lav grad af oplevet i tryghed i et boligområde.
  • For at øge de sociale netværk lokalt laver vi bl.a. ”Kend dine naboer-initiativer” og samskabelsesprojekter, hvor beboere bliver bragt tættere sammen om at udvikle deres lokale boligområde.

  Trygt natteliv

  • Et trygt natteliv har stor betydning for især de mange unge i Aarhus. Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi siden 2008 samarbejdet med restauratørnetværket ”Byens Natteliv” om at styrke trygheden i det aarhusianske natteliv. Her afholdes basiskurser for nyansatte i det aarhusianske natteliv. Formålet er at ruste kursisterne til at styrke trygheden i nattelivet.

  Tryghed i trafikken

  • Farlige trafikale forhold og hensynsløs adfærd i trafikken skaber utryghed. For at øge trygheden har vi fokus på bl.a. aggressiv adfærd i trafikken – både på cykelstier og veje, tryghed ved parker ol., samt tryghed omkring gang- og cykelforbindelser i og omkring utrygge boligområder. 

  Bandekriminalitet

  • Her arbejdes der på både forebyggelse og efterforskning fra Østjyllands Politi.
  Sidst opdateret: 22. november 2023