Gå til hovedindhold

Nabohjælp: Sammen kan I forebygge indbrud

Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud.
Se, hvad I sammen kan gøre for at skabe tryghed i dit kvarter.

Nabohjælp - Gode råd til nabohjælp
 • Læs op

Indhold

  Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud. 
  Se, hvad I sammen kan gøre for at skabe tryghed i dit kvarter.

  Mange aarhusianere hjælper allerede hinanden med stort og småt i hverdagen, og for at vi kan bo trygt, er gode naboer helt afgørende. Det er langt tryggere at tage på weekendtur eller ferie, hvis vi ved, at der bliver holdt øje med vores hjem. Faktisk kan op til hvert fjerde indbrud undgås med organiseret nabohjælp, viser en undersøgelse.

  Hvad er nabohjælp?

  Nabohjælp er forebyggelse med mennesker i centrum. Det er naboskab, tillid, sammenhold og samarbejde - og det virker. En tyv er kun interesseret i dine værdier og vil alt i verden undgå at blive set eller genkendt. Derfor er gode naboer forebyggende mod indbrud.

  Gode råd til nabohjælp

  Gør det svært for tyven at se, om der er nogen hjemme. Det er hurtigt klaret, hvis du som nabohjælper husker disse fire råd, når du passer på din bortrejste nabos hus:

  • Gå en runde om huset
  • Parkér din bil eller cykel foran huset
  • Læg affald i skraldespanden
  • Vær generelt opmærksom på huset

  Du kan også få stor nytte af nabohjælp, hvis du bor i lejlighed. Her kun du fx hjælpe din bortrejste nabo med at:

  • Lægge måtten ned efter trappevask
  • Tømme postkassen

  Er din nabo bortrejst, giver det stor tryghed, hvis du regelmæssigt sender en SMS eller mail og fortæller, at du har checket huset, og at alt står vel til.

  Få mere at vide om Nabohjælp

  Læs flere gode råd om Nabohjælp på Trygfondens hjemmeside. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du tilmelder dig Nabohjælp på Nabohjælps nye app, som du finder i Google Play eller App Store.

  Gå til Nabohjælp.dk

  Hent Nabohjælps-appen på Google Play

  Hent Nabohjælps-appen i App Store

  Her kan du se regler for opstilling af Nabohjælpsskilte.

  Skilte kræver tilladelse fra Aarhus Kommune

  Nabohjælpsskiltene skal ofte placeres i eller ved vejarealet, og vi vil som vejmyndighed gerne have mulighed for at vejlede i placeringen, således at skiltene er synlige og ikke til gene for trafikken.

  Tilladelsen til at opstille skilte på offentlige veje og private fællesveje bliver givet med hjemmel i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Teknik og Miljø har aftalt nogle retningslinjer med politiet. Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af Vejdirektoratets generelle udtalelser om uautoriseret skiltning:

  Placering af skilte

  • Skiltet må ikke stå på det udlagte vejareal, det vil sige på veje og fortove.
  • Skilte skal opsættes i egen skiltegalge, og det skal placeres således, at der ikke graves ned i ledninger. Det må desuden ikke stå generende for udsyn.
  • Skiltet opsættes på grundejernes initiativ og for deres regning.
  • Skiltet skal vedligeholdes af grundejerne og fjernes, når det ikke længere har sin berettigelse.
  • Skiltet må kun være af den type, som er udformet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.
  • Skilte må ikke anbringes i lysmaster.
  • Skiltet må ikke anbringes på eller i forbindelse med autoriseret vejafmærkning. Det fremgår af færdselslovens § 99 stk. 2.

  § 99. Færdselstavler, signalanlæg eller indretninger til regulering af, eller til advarsel eller vejledning for færdslen må ikke anbringes ved offentlige veje udenfor de tilfælde, der er angivet i denne lov eller de i medfør af denne fastsatte bestemmelser.

  Stk. 2. Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter § 95, stk. 1.

  Ansøgninger om tilladelse til opsætning af Nabohjælpsskilte skal sendes til: 

  vejmyndighed@mtm.aarhus.dk

  Bent Bilstrup fra Viby har fået øjnene op for, at nabohjælpsappen er et stærkt værn mod indbrud. Han arbejder til daglig som rådgiver indenfor IT-sikkerhed.

  Ti år uden ubudne gæster blev brat afbrudt, da Bent Bilstrup fra Viby J fik indbrud i november. Det var en ubehagelig oplevelse. Kort tid efter undersøgte han, om han kunne gøre noget ekstra for at forebygge et nyt indbrud. Her stødte han på nabohjælpsappen.

  ”Vi har i forvejen en Facebookgruppe i vores lokalområde, hvor vi kommunikerer om lignende ting, som nabohjælpsappen lægger op til. For eksempel hvilke ferieplaner, man har som familie. Men problemet med Facebook er, at man aldrig kan være sikker på, hvem der ellers følger med i, hvad der bliver skrevet,” siger han.

  Bent Bilstrup arbejder til daglig som rådgiver indenfor IT-sikkerhed i en virksomhed i Aarhus. Han har derfor stor viden om, hvordan man befærder sig sikkert på nettet. Her scorer nabohjælpsappen ifølge Bent Bilstrup væsentligt højere end diverse lokale Facebookgrupper.

  "På nabohjælpsappen skal man registrere sig med NemID. Det giver en god garanti for, at folk er, hvem de udgiver sig for at være. Man er sikker på, at kommunikationen foregår under sikre rammer." - Bent Bilstrup

  Bent Bilstrup mener, at kommunikationen mellem naboer via nabohjælpsappen er værd at påskønne til fordel for mange andre digitale tilbud. ”Vi har efterhånden solgt mange af den slags initiativer til Facebook, alarmcentraler og lignende, som har en egeninteresse i forbrugeren rent salgsmæssigt. Nabohjælpsappen er en neutral, uvildig platform, som ikke bruger min data eller digitale adfærd til egen vinding. Det skal vi værne om,” siger han.

  Via nabohjælpsappen har Bent Bilstrup orienteret sig om, hvilke øvrige beboere i hans område, der har downloadet appen – og hvilke der ikke har.

  ”For dem, der ikke bruger nabohjælpsappen endnu, tænker jeg, at en lille invitation er på sin plads,” siger han.

  At være Naboven er en ambassadørrolle, hvor du skaber grobund for at rykke sammen i bussen. En Naboven er en særligt dedikeret nabohjælper, som binder nabolaget sammen og booster Nabohjælp i nabolaget. Som Naboven er du nabolagets go-to person og igangsætter, og du tager en særlig, koordinerende tørn, hvis der er tyve på spil.

  Hvad laver en Naboven?

  Det kommer både an på nabolaget og Nabovennen, hvad en Naboven laver. Som Naboven prioriterer du nemlig selv. 

  • Får nabolaget til at dele mistænkelig adfærd eller indbrud.
  • Samler nabolaget om en fælles indsats, hvis der er tyve på spil.
  • Opfordrer flere til at feriehjælpe med hinanden. 
  • Skaber tættere naboskab.
  • Videreformidler fakta om forebyggelse af indbrud og Nabohjælp. 
  • Får flest mulige i nabolaget med i Nabohjælp. 

  Du bestemmer helt selv, hvornår du har fokus på hver enkelt opgave. Og om du vil det hele eller blot noget af det. 

  Få mere at vide om Naboven

  Naboven - Jeg hjælper med Nabohjælp

  Sidst opdateret: 5. marts 2024