Tryghed i trafikken

Tryghed i trafikken

Farlige trafikale forhold og hensynsløs adfærd i trafikken skaber utryghed. Dette kom blandt andet til udtryk i den kvalitative del af politiets tryghedsindeks, hvor de adspurgte borgere kunne sætte egne ord på, hvad der gør dem utrygge. 

Følgende indsatsområder indgår i arbejdet med at øge trygheden i trafikken:

  • Fokus på aggressiv adfærd i trafikken – både på cykelstier og veje,
  • Tryghed og indbrudsforebyggelse ved nuværende og nye parkér og rejs-anlæg
  • Tryghed omkring gang- og cykelforbindelser i og omkring utrygge boligområder