Primo marts 2018 blev der fremsendt en ansøgning til trygfonden om midler til afholdelse af brandkurser for barchefer og bestyrere. Ansøgningen blev afvist af trygfonden. I samarbejde med Østjyllands Brandvæsen og repræsentanter fra restauratørerne arbejdes der for, at kurserne kan afholdes uden midlerne fra Trygfonden. Der er samtidig indledt en drøftelse med Center for konflikthåndtering omkring et kursus for dørmænd i interkulturel konflikthåndtering. Det er forventningen, begge kurser kan afholdes primo 2019.