I 2018 er kampagnen 8000stoffri blevet lanceret. Kampagnen har kørt af tre omgange: De sidste to weekender i juni, til festuge og studiestart og til J-dag. Østjyllands Politi har afholdt en indsatsweekend med politirazzia den 2.-3. marts 2018 og planlægger en gentagelse i efteråret 2018.

Kampagnen 8000stoffri er udarbejdet i et samarbejde mellem restauratører, politi og kommune. Den er målrettet de unge, som endnu ikke, eller som kun få gange har prøvet stoffer. Den fungerer som en fælles holdningsmarkering på tværs af natteliv og andre relevante aktører. Formålet er at gøre det lettere for de unge at sige nej til stoffer og budskabet er, at stoffer hverken er normalt eller acceptabelt i Aarhus. Hvis man vælger stoffer til, vælger man den gode fest og nattelivet fra.