Borgermøderne skal gøre dig klogere på, hvordan du bedst undgår indbrud i dit hjem. Der sker nemlig for mange indbrud, hvis vi sammenligner os med landene omkring Danmark. Derfor vil Aarhus Kommune og Østjyllands Politis nedbringe antallet af indbrud med to tredjedele henover de næste fem år.

Målet er at fremme forebyggelse af indbrud og øge trygheden i Danmark. Det skal ske gennem tæt samarbejde mellem kommuner, politi og Bo trygt – og andre lokale aktører – så antallet af indbrud reduceres med to tredjedele og trygheden stiger blandt borgerne.
Aarhus Kommune

I arbejdet om at nedsænke antallet af indbrud, har vi indgået partnerskab med Bo trygt, som Realdania, Det Kriminalpræventive Råd, Bolius og TrygFonden står bag. Læs mere om Bo trygt.

Programmet for borgermødet på Aarhus Rådhus byder bl.a. på Østjyllands Politi, der fortæller om den aktuelle indbrudssituation, Nabohjælp, der fortæller, hvordan I som naboer kan forebygge indbrud, og tips fra en tidligere indbrudstyv og en uvildig sikringsekspert.

Hvem er inviteret?

Vi har inviteret fire områder i Aarhus Kommune til borgermøderne.

Områderne er udvalgt, da 37,8% af alle begåede indbrud i Aarhus Kommune i 2018 skete i disse områderne. Sætter vi ind her, skaber vi derfor større mulighed for at nå målet om at reducere indbrudstallene med to tredjedele.

Alle husstande i fire udvalgte områder i Aarhus Kommune er inviteret til borgermødet, og alle 1000 pladser er optaget. Vi stræber dog efter på et senere tidspunkt at afholde flere lokale borgermøder, så alle har mulighed for at være med.

De fire områder er:

Klik på dit område og bliv klogere på kommende tiltag i forebyggelsen af indbrud.

Øvrige infomøder

Normalvis arrangerer de lokale fællesråd, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune infomøder om indbrudsforebyggelse, nabohjælp og sikker handel på nettet forskellige steder i Aarhus.

Disse møder vil fortsat blive afholdt fra starten af 2020.

Hvis et sådant møde afholdes i dit lokalområde, vil du modtage en invitation med digital post eller i din postkasse, hvis du er fritaget for digital post.