Når vi sammenligner os med Sverige, Norge og Tyskland, sker der cirka tre gange flere indbrud i Danmark pr. indbygger.

8 ud af 10 indbrud sker i huse, og det skaber utryghed hos den enkelte borger.

Derfor er Bo trygt-kampagnen lanceret. Kampagnens målsætning er at reducere antallet af indbrud i private hjem med to tredjedele henover fem år.

Bag Bo trygt står Trygfonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR). De fire parter har forskellige ekspertiser og erfaringer omkring indbruds-problematikken og kan derfor supplere hinanden nyttigt.

Læs mere om Bo trygt her.

Forebyggelsen af indbrud i Aarhus Kommune starter i fire lokalområder

I Aarhus Kommune har vi indgået partnerskab med Bo trygt, fordi vi ønsker at gøre en særlig indsats for at sænke antallet af indbrud.

Som det første led i processen har vi udvalgt fire lokalområder i Aarhus Kommune, som udgør vores særlige fokus i forbindelse med forebyggelsen af indbrud.

De fire områder er Viby, Vejlby-Risskov, Tilst-True-Skjoldhøj og Holme-Højbjerg-Skåde.

Områderne er udvalgt, da de tilsammen udgør knap 38 procent af de årlige indbrud, der bliver begået i kommunen. Der sker derfor hyppigt indbrud i disse områder, men det høje procenttal skyldes også, at områderne dækker over et stort areal.

Alle indbyggere i de fire områder er blevet inviteret til et borgermøde på Aarhus Rådhus d. 12. november. Indbydelsen er sendt ud via e-post eller almindeligt brev. Under dette borgermøde vil de fremmødte på forskellig vis blive klogere på, hvordan man bedst undgår indbrud i sit hjem.

Sådan forebygger du selv indbrud

Uanset om du bor i et af de fire lokalområder eller ej, er det en god idé at gå dit hus efter i sømmene for at forebygge indbrud.

Kun hvert 12. hus i Danmark er godt eller meget godt sikret mod indbrud, mens to tredjedele af husenes sikringsniveau vurderes som meget usikker eller mindre sikker.

Vidste du, at du kan bestille et gratis indbrudstjek?

Du kan også tage testen og finde ud af, om dit hjem er tilstrækkeligt indbrudssikret.

Eller du kan melde dig ind i kampen mod indbrud sammen med dine naboer via nabohjælp.