Infomøder om indbrudsforebyggelse

Indbydelse til infomøderne sendes med digital post til samtlige husstande i det område, som det arrangerende fællesråd dækker. Såfremt du er fritaget for digital post, vil invitationen komme i din postkasse.

Følgende møder er for nuværende planlagt:

Fra kl. 17.00-19.00 vil den mobile politistation være på stedet, så der vil være mulighed for at drøfte lokale forhold omkring tryghed med politiet.