Indbydelse til infomøderne sendes med digital post til samtlige husstande i det område, som det arrangerende fællesråd dækker. Såfremt du er fritaget for digital post, vil invitationen komme i din postkasse.

Følgende møder er for nuværende planlagt:

Lystrup/Elsted/Elev/Nye Fællesråd, 25. oktober 2018.