Restauratørnetværket bliver brugt til at vende store og små udfordringer i nattelivet og hjælper med at sikre en fælles indsats for et trygt og sikkert natteliv i Aarhus.

Netværket består af ca. 40 restauratører, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, og det har eksisteret siden 2008.

Hvis du er restauratør i Aarhus og vil være en del af restauratørnetværket - eller hvis du gerne vil høre mere, så kontakt os på mail: trygiaarhus@aarhus.dk

Et trygt natteliv har stor betydning for især de mange unge i Aarhus. Derfor arbejder Restauratørnetværket, som er et samarbejde mellem Byens natteliv, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, fortsat for at styrke trygheden i det aarhusianske natteliv. Restauratørnetværket har eksisteret siden 2008. Som særlige fokusområder arbejdes der i øjeblikket med uddannelse af medarbejdere i nattelivet og med en indsats imod stoffer i nattelivet.

Restauratørnetværket mødes ca. 4 gange årligt.

Netværket gennemfører forskellige initiativer og indsatser, der matcher de aktuelle behov i nattelivet. Der bliver for eksempel arbejdet med:

  • Ansvarlig udskænkning
  • Nej til stoffer
  • Begrænsning af mindreårige i nattelivet
  • Gode fysiske rammer i nattelivet
  • Kurser for ansatte i nattelivet

Restauratørnetværket holder både basiskurser for nye medarbejdere i nattelivet, og overbygningskurser for ansvarshavende medarbejdere og dørmænd.

Kurserne klæder medarbejderne på til at håndtere udfordringerne i det aarhusianske natteliv.

På et basiskursus kan man for eksempel lære om, hvad man skal gøre, hvis der opstår brand i nattelivet, hvordan man håndterer udfordringer, herunder konflikter og tyveri, og hvordan man kan spotte og håndtere folk der er påvirkede af euforiserende stoffer.

Overbygningskurserne går yderligere i dybden med de emner, restauratørerne finder aktuelle, fx var der fokus på håndtering af euforiserende stoffer og ”klog førstehjælp” på kurserne i oktober 2017.

Oplægsholderne er for eksempel politiet, brandvæsenet, paramedicinere, førstehjælpere eller andre, alt efter kursets fokus.

Her kan du finde materiale til hjælp og uddannelse om stoffer.

Dokumenter


Nyttige links

Gå til Projektpas.dk (link til undervisningsmaterialer for rusmiddelforebyggelse)

Gå til Netstof.dk (link til rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer)