Indsatsen skal styrke det aktive medborgerskab og de nære fællesskaber i Bispehaven omkring opgangene og de kommende opgangshaver, som bliver etableret i forbindelse med tryghedsrenoveringen.

Der vil blive testet metoder til inddragelse af lokale beboere i udformningen af haverne.

Østjysk Bolig er tovholder. Indsatsen er et samarbejde med Børn og Unge, Bispehavens køkken og Træværkstedet samt entreprenør Enemærke og Petersen.