Foreningsmentor indsatsen kobles tættere på den lokale skole – Ellekærskolen for at få flere foreningsaktive børn. Deltagelse i foreningslivet ses som en indikator for medborgerskab og deltagelse i forpligtigende fællesskaber.
Der ønskes afprøvet et koncept, hvor eleverne gennem undervisningen på skolen stifter bekendtskab med foreningslivet og fritidstilbud. Forløbene planlægges sammen med klasselæreren.
Kultur og Borgerservice /Sport og Fritid er tovholder. Indsatsen er et samarbejde med Ellekærskolen og den boligsociale indsats.