Indsatsen skal styrke de unges medborgerskab ved at gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte aftryk på deres lokalmiljø gennem en demokratisk inddragende proces.

Konkret sættes det grønne areal foran klubben i spil med midlertidighed, som et af de bærende elementer. Der bygges oven på resultater fra ungekonferencen ”Vores Bispehaven” i 2017.

Børn og Unge er tovholder og der er samarbejde med den boligsociale indsats.