Der arbejdes med unge og nærdemokrati med et overordnet fokus på medborgerskab med emner som trivsel, marginalisering, fællesskab m.m.

Community Outreach samarbejder med Beskyt Dit Område, der er en beboer initieret bevægelse, der ønsker et mere trygt Bispehaven.

Børn og Unge er tovholder.  Indsatsen er et samarbejde med den boligsociale indsats og Forebyggelsesenheden i Østjysk Politi.