Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder er ét af indsatsområderne i tryghedsstrategien. Bispehaven er valgt som konkret område.

En styrkelse af det aktive medborgerskab kan have en positiv effekt på områdets modstandskraft.

Der er allerede flere tryghedsskabende initiativer, som er eller bliver iværksat i Bispehaven herunder den kommende tryghedsrenovering og udviklingsplan samt den boligsociale helhedsplan.

Indsatsen: ”Aktivt medborgerskab som drivkraft i Bispehaven” er forankret i Lederrådet.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Østjyllands Politi, Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.

Nedenstående initiativer er godkendt af Lederrådet medio 2018: